Kontakt telefoniczny : 795 607 150 // skup@philkam.pl // Kliknij po wycenę 

Historia pierwszego polskiego znaczka pocztowego: Polska Nr .1

W świecie filatelistyki, każdy znaczek opowiada własną historię, a początki polskiej filatelistyki są wyjątkowo fascynujące. Pierwszy polski znaczek pocztowy, znany jako „Polska Nr 1”, wydany został w 1860 roku, w okresie, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami. To wydarzenie nie tylko oznaczało początek polskiej poczty, ale też stało się ważnym symbolem narodowym w burzliwych czasach.

Tło historyczne
W XIX wieku Polska nie istniała jako niepodległe państwo, będąc podzielona pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy. „Polska Nr 1” została wydana przez administrację pocztową Królestwa Polskiego, które było wówczas autonomiczną częścią Imperium Rosyjskiego. Autonomia ta pozwoliła na pewne odrębności, w tym wydanie znaczków z napisami w języku polskim.

Opis znaczka
Znaczek miał wartość 10 kopiejek i był przeznaczony do frankowania korespondencji wewnątrz Królestwa. Został zaprojektowany i wydrukowany w Petersburgu, co było praktyką dla znaczków używanych w całym imperium rosyjskim. Na znaczku widniał profil cara Aleksandra II, otoczony napisem w języku polskim. Jego projekt był stosunkowo prosty, a użyte kolory to głównie odcienie niebieskiego i czarnego.

Znaczenie kulturowe i historyczne
Dla wielu Polaków, „Polska Nr 1” była czymś więcej niż tylko środkiem płatniczym za usługi pocztowe. Była symbolem narodowej tożsamości i dążenia do autonomii. Znaczek ten był jednym z pierwszych przedmiotów, które fizycznie manifestowały polskość, mimo braku niepodległości. W późniejszym czasie, każdy nowy znaczek wydany w Polsce nie tylko śledził zmiany polityczne i granice państwa, ale również odzwierciedlał kulturowe i społeczne zmiany kraju.

Wpływ na filatelistykę
Pierwszy polski znaczek pocztowy przyczynił się do rozwoju filatelistyki w Polsce. Stał się przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów zarówno w kraju, jak i za granicą, symbolizując bogatą historię Polski. Z czasem, znaczki stały się cennymi dokumentami historii, każdy z nich opowiadając własną, unikalną historię.

Pamiętając o „Polska Nr 1”, przypominamy sobie o trudnej drodze Polski do niepodległości i o tym, jak przedmioty tak codzienne jak znaczki pocztowe mogą stać się ważnymi nośnikami tożsamości narodowej. Każdy znaczek wydany od tamtego czasu jest kolejnym rozdziałem w fascynującej historii Polski.